XI Konferencja Kobiet pod hasłem ,,Gorzowianko 2016 – Jaka jesteś?”    

Fundacja „Czysta Woda” wraz z Prezes Grażyną Wojciechowską, już po raz jedenasty,
w dniu 5 marca br. zorganizowała w Filharmonii Gorzowskiej konferencję kobiet, która
w tym roku odbyła się pod hasłem ,,Gorzowianko 2016 – Jaka jesteś?”    

Konferencję Patronatem Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak i Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. – Jacek Wójcicki. Gośćmi konferencji m.in. byli: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w swoim wystąpieniu przedstawiła co rząd może zrobić dla kobiet., posłanki  prof. Alicja Chybicka i Krystyna Sibińska oraz Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, która zaprezentowała co Urząd Marszałkowski może zrobić dla lubuszanek oraz Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., który przybliżył co może Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. zrobić dla gorzowianek.

Konferencji towarzyszyły wystawy, pokazy, prelekcje i koncerty. Swoje stoiska prezentował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet ,,Baba’’ w Zielonej Górze, Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne ,,Słowianka’’ Sp. z o.o., Medyczne Studium Zawodowe
w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Gorzowie Wlkp., Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Beauty Center, Liceum Plastyczne prezentujące prace konkursowe ,,GORZOWIANKO 2016 – Jaka jesteś?’’, FM Group Polska, Gongi Tybetańskie. Na stoiskach prezentowane były  publikacje biuletyny, albumy, przewodniki, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne promujące Województwo Lubuskie.

Jednym z prelegentów była Adriana Szklarz – autorka książki pt. „Kobieta
z męskim sercem”, która przedstawiła relacje człowieka chorego
z otoczeniem. Opowiedziała też, jak według niej powinna sobie radzić w życiu codziennym osoba niepełnosprawna, którą ona także jest. Natomiast prof. Alicja Chybicka przybliżyła problem choroby nowotworowej, jakie są jej pierwsze objawy, co robić dalej oraz jak postępować w przypadku ich zauważenia, szczególnie dużą uwagę zwróciła na symptomy tej choroby u najmłodszych dzieci.

Pani dr Anna Czekirda, rektor WSB w Gorzowie Wlkp.  przedstawiła badania statystyczne na przykładzie Gorzowa Wlkp. dotyczącą kobiet oraz niepokojącą tendencję jaka według statystyk ma zaistnieć do 2050 roku. Pani dr Anita Kucharska – Dziedzic wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba na przykładach wierszy Wisławy Szymborskiej przedstawiła Kobietę naszych czasów.

Dr n. med. Magdalena Wawrzyńska adiunkt na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu scharakteryzowała chorobę niedokrwienną serca, czynniki wpływające na chorobę niedokrwienną serca, przedstawiła przebieg zawału serca oraz jego zapobieganie, ukazane również zostały dane statystyczne. Pani adiunkt opisała również tzw. złotą godzinę, która ratuje życie ludzkie i nie pozostawia trwałych uszkodzeń w mózgu i ciele.

Pani Katarzyna Szczudrawa zaprezentowała kreowanie wizerunku kobiety sukcesu oraz jaki wpływ ma postawa na stosunki międzyludzkie.

Swoją wiedzą podzielił się również stylista i wizażysta Przemysław Janus właściciel firmy Beauty Center omawiając ochronę zdrowia i urody.

W trakcie kongresu wystąpił znany tenor poznański Bartosz Kuczyk, para baletowa,
a także młodzi utalentowani Gorzowianie.

Duży udział w sprawnym przebiegu Konferencji mieli nauczyciele, opiekunowie
i wolontariusze z Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Liceum Plastycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego.

Wszystkim nauczycielom, opiekunom wolontariuszy serdecznie dziękujemy za duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie.

            Ogromne podziękowania należą się również Prezesowi Fundacji Ad Rem Kamilowi Czerwińskiemu za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej podczas Konferencji przez wolontariuszy Fundacji Ad Rem oraz Czysta Woda na rehabilitację 24 letniego gorzowianina Michała Kopiec, który uległ wypadkowi pełniąc obowiązki ratownika WOPR na obozie harcerskim.

Dziękujemy również Prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp. Augustynowi Wiernickiemu za pomoc w organizacji poczęstunku podczas XI Konferencji Kobiet. Wielkie wyrazy szacunku i podziękowania składamy na ręce Pana Jacka Wójcickiego Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  oraz Pani Elżbiecie Annie Polak  Marszalek Województwa Lubuskiego jak również parterom XI Konferencji Kobiet, Stanisławowi Owczarkowi Dyrektorowi Izby Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej, Adrianie Hodarcewicz Dyrektor CEA Filharmonia Gorzowska za pomoc finansową w organizacji
XI Konferencji Kobiet pod hasłem ,,GORZOWIANKO 2016 – jaka jesteś?”

V Gorzowskie Zaduszki 2019 –  „Pamięci spoczywających na Cmentarzu Świętokrzyskim”

Wieczorem 25 listopada w Teatrze im. J. Osterwy odbyły się
V Gorzowskie Zaduszki 2019 –  „Pamięci spoczywających na Cmentarzu Świętokrzyskim” przy ul. Warszawskiej. Organizatorką i reżyserką projektu była wieloletnia radna, prezes Fundacji ,,Czysta Woda” pani Grażyna Wojciechowska
w partnerstwie z Teatrem im. Juliusza Osterwy i Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, a patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.
W uroczystości udział wzięli: Pionierzy, Dzieci Wojny, wolontariusze, nauczyciele i uczniowie gorzowskich szkół, artyści Akademii Sztuki w Szczecinie pod batutą maestro Piotra Borkowskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także zaproszeni goście. Koncert i widowisko prowadzili: Dorota Janczewska waz z Danielem Zielińskim.

Cmentarz Świętokrzyski został założony w II połowie XIX wieku, a w XX wieku powiększony dzięki fundacji Klaudiusza Alkiewicza, polskiego szlachcica, którego nagrobek znalazł też tu miejsce. Spoczywają również powstańcy wielkopolscy, więźniowie obozów hitlerowskich, więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz osoby związane z naszym miastem. To wśród ich mogił rozpoczął się wirtualny spacer, którego przewodnikami byli występujący w widowisku słowno- muzycznym: chór ,,ACTIVE” z II LO pod dyrekcją Iwony Bańdziak, uczniowie II i IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Liceum Katolickiego,  jak również uczniowie gorzowskich szkół muzycznych.

Licznie zgromadzonych gości w nastrój zadumy wprowadził koncert altowiolisty Dawida Pajdzika w ramach realizacji stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  pt. ,,Suita w dawnym stylu na dwie altówki” pod batutą maesto Piotra Borkowskiego.

Scenariusz widowiska opierał się na wierszach m.in. Zbigniewa Herberta oraz utworach więźniarek z Ravensbrὕck. Dzięki chórzystom mocno wybrzmiały słowa psalmów, dotyczące naszej przemijalności, ale też wagi pamięci, bo ,,Dopóki ich wspominamy, Oni jeszcze są żywi”, jak pisała Halina Birenbaum, poetka ocalona z Holocaustu. Liryczne piosenki
w wykonaniu Agnieszki Bańdziak, Julii Bury i Oliwii Królikowskiej sprawiały, że smutek nie zdominował uczucia nadziei na trwanie. Mimo ulotności naszego życia, odchodzenia do lepszego świata, pozostaje pamięć – ,,zawsze wierna jak kamień”. Tak wybrzmiały słowa przeboju pt. „Pamięć”  z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej.

Oprawę muzyczną widzowie zawdzięczali dyrekcji
i nauczycielom Szkoły Muzycznej I stopnia im. J.W. Ciesielskiego w Gorzowie Wlkp., pani Izabeli Serpinie (flet)
i panu Lechowi Serpinie (skrzypce) oraz panu Markowi Zalewskiemu (fortepian)- dyrektorowi artystycznemu teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Scenografia autorstwa pani Joanny Sapkowskiej-Pieprzyk
i pana Dariusza Sapkowskiego: cmentarne nagrobki, pomniki, lampiony oraz smugi świateł ramp budowały nastrój. Droga, którą zmierzamy do wieczności jest drogą światła- z nim związana wydaje się  być koncepcja  widowiska. Symboliczne znicze wyświetlane na ekranie czy stojące na scenie, stanowiły radosne przesłanie, że wciąż jesteśmy. Ciekawym akcentem był występ Ignacego Bańdziaka, grającego na trąbce melodię „Cisza”, niejednokrotnie słyszaną na pogrzebach. Refleksje przeplatały się z żarliwością wykonań recytatorskich
i wokalnych. A przed widzami pojawiały się w tle twarze tych, których pożegnaliśmy w ostatnich latach. Twarze uśmiechnięte lub zatroskane, twarze ludzi kultury, polityki, nauczyciele, lekarze, czy innych dziedzin życia. Pomysłodawczyni projektu pani Grażyna Wojciechowska podkreślała w swoich wypowiedziach, jak ważne jest pamiętanie o tych, co odeszli,
o korzeniach z których się wywodzimy oraz własnych tradycjach. Podkreślała jak znacząca jest edukacja młodzieży aby nie zapominali przekazywać tej sztafety pamięci następnym pokoleniom zgodnie ze słowami       Marszałka Józefa Piłsudskiego: „ Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości”. Hołd osobom spoczywającym na gorzowskich
i innych cmentarzach złożyła pani Małgorzata Domagała zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Puentą spotkania była piosenka z repertuaru zespołu Budka Suflera o znamiennych słowach:

 ,,Gdyby jutra nie było- ocalić trzeba nam miłość […]

Niech nie rdzewieje nadzieja, ocalić trzeba wspomnienia.

I wierzyć trzeba, że znów obudzimy się.”

Pani prezes nie zapomniała gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie. Szczere wyrazy wdzięczności dla pani Jolanty Staciwy za współtworzenie scenariusza oraz dla  Tomasza Pluty dyrektora II LO za działania reżyserskie. Autorowi zdjęć i ilustracji filmowej panu Zbigniewowi Wójcikowi, którego fotografie uwieczniły tegoroczne Zaduszki. Panom Pawłowi Ernstowi, Wojciechowi Woźniak oraz Damianowi Matuszewskiemu za oprawę multimedialną widowiska. Zuzannie Kuźmińskiej za koordynowanie występów, Annie Juraszyk za prace administracyjno- biurowe oraz Annie Jankowskiej za opiekę medyczną. Podziękowała również wszystkim zaangażowanym w realizację widowiska, imprezy wpisującej się na stałe w krajobraz miejskich uroczystości. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.”

Naród żydowski, wybrany przez Boga, doświadczany wielokrotnie, miał za co dziękować Panu śpiewem przy dźwiękach harf, stąd zebrani usłyszeli radosne pieśni, głoszące pokój światu (Helmot Lotti- odtworzony koncert):

,,Hevenu Shalom Alechem

A pokój niech będzie z nami

Głosimy pokój dla świata

Śpiewamy pokój dla świata

Niech nasze życie będzie radosne,

A pozdrowienie <<Pokój>>

Niech połączy nas.” Tak w wolnym tłumaczeniu brzmią słowa żydowskiego życzenia. Nie zabrakło wspomnień z książki niemieckiej pisarki Christy Wolf, która jako dziewczynka przeżyła w Landsbergu wydarzenia ,,Nocy Kryształowej”, czyli spalenie synagogi, pisząc: ,,Do domku z pruskiego muru wnieśli swoje święte złote skarby. Wypalone mury synagogi widziałam jeszcze pod koniec stycznia 1945 roku”, cytowała Weronika Nowak  z ZSE. Ten sam motyw wybrzmiał w ,,Balladzie o spalonej synagodze” J. Kaczmarskiego w wykonaniu Kamila Saczkowskiego (absolwenta ZSEl.), a ,,Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie” I. Kacenelsona wybrzmiała jak skarga
z ust męskiego tria: Huberta Koniecznego (II LO) oraz Kamila
i Kacpra. limatyczne piosenki w wykonaniu Agnieszki Karatkiewicz (II LO) chwytały za serce, np.: ,,Miasteczko Bełz”. Każdy występ dopełniała muzyka skomponowana przez Pawła Ernsta, który wybrał dźwięczne ilustracje do tekstów trudnych tematycznie i ze sporym  ładunkiem emocjonalnym, a także zajął się oprawą światła. Grą na skrzypcach, instrumencie tak bardzo utożsamianym z narodem żydowskim, dopełniał recytację Lech Serpina. Niebanalna scenografia Joanny Sapkowskiej- Pieprzyk przykuła uwagę widzów, zwłaszcza, że geometryczne formy nawiązywały do rozbitego szkła okien podczas antysemickich napadów. Zastępcą reżyserki (Grażyny Wojciechowskiej) był Tomasz Pluta (dyrektor II LO), a nad harmonijnym przebiegiem widowiska czuwała  Zuzanna Kuźmińska (nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych). Obsługą multimediów zajęli się Wojciech Woźniak oraz Damian Matuszewski. Autorka scenariusza Jolanta Staciwa zadbała
o sugestywne zdjęcia miejsc, związanych z historią Izraelitów, np. wschód słońca na górze Synaj czy  gwieździste niebo nad Jerozolimą. Pobudzały one wyobraźnię o świecie sprzed tysięcy lat. Wszystko jednak sprowadzało się do tego, co bolesne,
a wydarzyło się w XX wieku- HOLOKAUST. Przywołane przez Kacpra Zielińskiego słowa poety, M. Jastruna z utworu ,,Żydzi”, obrazują tragedię narodu:

,,Nie rzucił nikt dobrej ziemi/ Na ten masowy grób.

Milczeniem pozdrowieni,/ Wolni od zdrady słów!”. Podobnie wyśpiewany przez Agnieszkę Karatkiewicz wiersz
O. Levertina ,,Na żydowskim cmentarzu” :,,Nie zielone wieńce wręczało im/ życie/ lecz kamień. Na grobowcu połóż/ kamień!”, kończy liryczną wędrówkę przez historię pokoleń Dawida. Właśnie milczenie i skupienie towarzyszyło wszystkim tego wieczoru. Nie było braw w trakcie występów, a widowisko zakończyło się ponadczasową piosenką Cz. Niemena ,,Dziwny jest ten świat” w wykonaniu Krzysztofa Budnego (ZSE), który
z nadzieją wyśpiewał, że ,,ludzi dobrej woli jest więcej/ i mocno wierzę w to,/ że ten świat/ nie zginie nigdy dzięki nim”.

Foto: Zbigniew Wójcik

VII GORZOWSKA KONFERENCJA    MŁODZIEŻY 2019

Ponad 14 tysięcy gorzowskich uczniów rozpoczęło w środę wakacje. To ponad dwa miesiące wolnego czasu, spędzanego w gronie najbliższych, znajomych i przyjaciół, w plenerze.  To wypoczynek, ale też ryzyko niebezpieczeństw. By gorzowska młodzież wróciła we wrześniu do szkół cała i zdrowia, 11 czerwca w amfiteatrze odbyła się konferencja „Wakacje bez zagrożeń”.
VII Konferencja Młodzieży „Wakacje bez zagrożeń” odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Wojewody Lubuskiego. W tym roku hasłem przewodnim konferencji były słowa Winstona Churchilla: „Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się…”.Wydarzenie to po raz kolejny zorganizowała niezależna radna Grażyna Wojciechowska, prezes Fundacji ,,Czysta Woda”, która dba o profilaktykę i w jej ramach służy pomocą w odnajdywaniu właściwych ścieżek i wyborów, przed którymi stoją młodzi ludzie. Celem tegorocznej konferencji było uświadamianie młodzieży potencjalnych zagrożeń związanych z wakacyjnym czasem.
Spotkanie rozpoczął Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, który powitał przybyłych gości oraz słuchaczy życząc wszystkim miłego odbioru i bezpiecznych wakacji. Poza tym głos zabrali Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Jan Kaczanowski, przedstawiciel Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz inspiratorka i organizatorka konferencji Grażyna Wojciechowska.
Imprezę poprowadzili Sylwia Beach i Daniel Zieliński, a jej moderatorem był Emil Błaszkowski. Na konferencję zaproszono wielu znamienitych prelegentów, którzy poruszali ważne tematy poświęcone problematyce uzależnień (np. narkotyki, dopalacze, alkohol), przemocy i agresji w cyberprzestrzeni, a także hejtu i nienawiści wśród społeczeństwa. Jako pierwszy wystąpił lek. med. psychiatra Mariusz Król z prelekcją „Narkotyki, dopalacze, alkohol – pomyśl zanim weźmiesz”, zaś psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny mgr Krzysztof Łowigus, zaprezentował temat uzależnień i zachęcał do korzystania z pomocy specjalistów. Na ważne pytanie dotyczące przyczyn hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, próbował odpowiedzieć mgr Emil Błaszkowski, specjalista ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Ciekawostki o testach na dopalacze zaprezentowali założyciele firmy Temptavit – panowie Jakub Pepliński i Mateusz Rosiński z Wrocławia. Miłą niespodziankę uczestnikom konferencji sprawił lek. med. ortopeda Ireneusz Czerniec wjeżdżając na motocyklu, by uzmysłowić najczęstsze przyczyny urazów kończyn podczas wakacji. Praktycznych uwag na temat pierwszej pomocy przedmedycznej udzielali: dr Piotr Grochowski – prodziekan AWF Gorzów Wlkp. oraz dr hab. Piotr Żurek – pracownik naukowy AWF Gorzów Wlkp. Wyjątkowym gościem spotkania był Krzysztof Rutkowski. Ten znany w Polsce detektyw niejednokrotnie w swojej pracy zetknął się z działalnością sekt, które uaktywniają się zwłaszcza podczas wakacji. Ciekawym aspektem jego wystąpienia było odwoływanie się do przykładów i wskazywanie zagrożeń czyhających na młodych ludzi ze strony różnych sekt. Imprezę umilały występy uczniów gorzowskich szkół. Już na początku konferencji ze spektaklem muzyczno-słownym „Mamma Mia” wystąpili artyści z Zespołu Szkół nr 21, wywołując aplauz publiczności. Energetyczny pokaz dała grupa taneczna MIRAGE, specjalizującą się w tańcu sportowy Disco Dance czy Disco Freestyle z elementami akrobatyki. Niezapomnianych wrażeń dostarczył zespół muzyczny „Radioactive” z doskonałą wokalistką Aleksandrą Pieczkowską z II LO im. Marii Curie- Skłodowskiej w Gorzowie Wlkp. Na rockową nutę zagrał zespół z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., który urzekł publiczność brawurowym wykonaniem i bisował. W drugiej części VII Konferencji Młodzieży „Wakacje bez zagrożeń” przygotowano dla jej uczestników pokaz akcji ratowniczej z rozcinaniem samochodu, gdzie w ruch poszyły nożyce i inne narzędzia. Zaprezentowano też sprzęt służb mundurowych i medycznych. Pokazy odbyły się na placu Grunwaldzkim, a uświetnił je występ grupy tanecznej ,,ZUMBA FITNESS’’ prowadzonej przez instruktorkę Zumby Annę Patykiewicz.

Autor tekstu: mgr Marzanna Cendrowska, mgr inż. Zuzanna Kuźmińska

Foto: Zbigniew Wójcik

,,Ocalić od zapomnienia’’ – integracyjne warsztaty międzypokoleniowe 2018

Kolejna lekcja „Żywej historii”.

Tradycje mają to do siebie, że mimo ich przewidywalności za każdym razem czerpiemy z ich kultywowania nowe pokłady radości i satysfakcji. Takie kryterium spełnił też tegoroczny, trzeci już wyjazd Pionierów Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzieci Wojny do Ośrodka Wypoczynkowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w miejscowości Długie, organizowanego przez ww. stowarzyszenie i Fundację Czysta Woda.

Międzypokoleniowe spotkanie odbyło się w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” z okazji 100 – Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskie i 79 rocznicy wybuch II Wojny Światowej. Zwyczajowo naszym seniorom podczas czterodniowego pobytu towarzyszyła liczna reprezentacja wolontariuszy z gorzowskich szkół (Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół  Ekonomicznych i II LO), których zadaniem była pomoc Pionierom i troska o to, by zapewnić im możliwie komfortowe warunki do odpoczynku i integracji.

W tym roku program wyjazdu był dosyć napięty, ale możemy z zadowoleniem powiedzieć, że został wykonany w stu procentach, a nawet z nawiązką, dzięki zaangażowaniu i energii włożonej w realizację w równym stopniu przez organizatorów, wolontariuszy i seniorów.

Wspólny czas rozpoczął się dla nas 24 września rano, kiedy przywitani zostaliśmy pod urzędem miasta przez pana prezydenta Jacka Wójcickiego, który w ciepłych słowach wyraził nadzieję, że wyjazd ten okaże się wartościowym doświadczeniem. Po dotarciu na miejsce i obiedzie spotkanie oficjalnie rozpoczęła pani Grażyna Wojciechowska, prezes Fundacji Czysta Woda i Niezależna Radna Miasta Gorzowa Wlkp., zaś prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, pan Augustyn Wiernicki, w swoim wystąpieniu przypomniał, w jaki sposób potoczyła się historia naszego kraju, a także naszego rodzinnego miasta. Historia ta jest wątkiem, wokół którego osnuto cały projekt. Wysłuchanie prelekcji pana Wiernickiego obudziło w nas refleksje na temat niepodległości i patriotyzmu, także lokalnego, była momentem skupienia nad wartościami, jakimi się w życiu kierujemy.

Tego samego dnia wzięliśmy udział we wspólnym, międzypokoleniowym śpiewaniu patriotycznych pieśni. Akompaniowali nam nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. J. Ciesielskiego: najpierw mogliśmy usłyszeć, jak utwory żołnierskie interpretują młodzi uczniowie tej placówki, później do śpiewania włączyli się wszyscy obecni – jak na dłoni widać było, że pionierom przypomnienie tych pieśni sprawiło niemałą przyjemność. Z radością obserwowaliśmy wzruszenie Pionierów podczas wspólnego muzykowania.

                Drugi dzień rozpoczęliśmy, jak co roku, śniadaniem w towarzystwie reprezentantów władz miasta: Prezydenta Miasta Jacka Wójcickiego, Przewodniczącego Rady Miasta Sebastiana Pieńkowskiego, przedstawicielek Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także dyrektorów szkół. Zaproszeni goście zostali przywitani przez panią Grażynę Wojciechowską, a w swoich wypowiedziach wyrazili ogrom sympatii do projektu i zapewnili nas, że jest on dla nich istotnym przedsięwzięciem, bowiem płyną z niego wielowymiarowe korzyści, zarówno w wymiarze społecznym, jak i edukacyjnym.

Po śniadaniu przyszedł czas na intensywną pracę warsztatową. Pani Monika Józwa poprowadziła teoretyczne zajęcia na temat wolontariatu. Dowiedzieliśmy się, jaką postawę powinien prezentować dobry wolontariusz oraz jakie są jego prawa i obowiązki. Skupiliśmy się także na aspekcie wiekowym wolontariuszy, podkreślając jak istotne są działania charytatywne, w których udział biorą seniorzy.

Pani Monika Sułkowska zorganizowała warsztaty, zachęcając nas do przemyślenia kwestii różnic między sposobem myślenia młodzieży i osób starszych, odnalezienia ich źródeł oraz do dyskusji nad tym, czy różnice te stanowią problem. W drugiej części zajęć podjęliśmy temat społeczeństwa obywatelskiego i działań, jakie możemy podjąć na rzecz poprawy jego dobrobytu. Istotne było dla nas także zagadnienie miejsca seniorów w nowoczesnym społeczeństwie. Po zajęciach praktycznych i dyskusji odbyła się projekcja archiwalnego filmu dokumentalnego pana Wójcika na temat biegu z Gorzowa na Monte Cassino w latach 90.

Po przerwie na obiad i podsumowaniu warsztatów obejrzeliśmy film autorstwa naszego fotoreportera, pana Zbigniewa Wójcika, stanowiącego dokumentację przebiegu ubiegłorocznego wyjazdu, zawierającego między innymi nagrania wspomnień naszych pionierów, Tego wieczoru prezesi obu organizacji będących wykonawcami projektu, pani Wojciechowska i pan Wiernicki, złożyli na ręce obecnych pisemne podziękowania za czynny udział w jego realizacji, wieńcząc tym samym drugi dzień spotkania.

Następny poranek spędziliśmy na rozmowach, podczas których ponownie mogliśmy posłuchać pana Wiernickiego i jego wykładu na temat patriotyzmu. Obejrzeliśmy też dokument pani Małgorzaty Wrześniak na temat pożaru gorzowskiej katedry oraz film dokumentalny na temat dziejów Gorzowa pod koniec wojny oraz tuż po niej.

Popołudnie upłynęło nam pod znakiem odpoczynku i aktywnie spędzonego wspólnego czasu: wolontariusze wzięli udział w spływie na jeziorze Lipie oraz wypróbowali swoje umiejętności wspinaczki, starsi uczestnicy zaś mieli okazję do spacerów i relaksu w gronie rówieśników. Dzień zakończyliśmy wspólną zabawą przy ognisku i muzyce, podczas której bariery wiekowe między młodzieżą a seniorami zdawały się nie istnieć. Pogoda ducha i świetna kondycja wszystkich obecnych sprawiła, że ostatni dzień wyjazdu przyszedł szybciej, niż myśleliśmy. Pozytywna atmosfera utrzymywała się w naszym gronie do ostatnich wspólnych chwil

Słynny już ze swojej charyzmy pan Stanisław Samociak z organizacji „Dzieci wojny” po raz kolejny zaprezentował nam swoje artystyczne zacięcie, recytując ulubione wiersze, potem zaś w pobliskiej kaplicy dla chętnych odbyła się msza. W końcu przyszedł czas na przygotowania do opuszczenia ośrodka i po sprawnym zebraniu bagaży udaliśmy się w podróż powrotną na podsumowujące spotkanie w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

                Przywitani przez gospodarza, pana prezydenta Wójcickiego, przystąpiliśmy do podsumowania tegorocznego wyjazdu. Swoje wrażenia mieli okazję przedstawić pan Lech Serpina, były dyrektor Szkoły Muzycznej im. W.J.Ciesielskiego, pan Stanisław Jodko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych oraz przedstawiciel wolontariuszy. Pani Wojciechowska ponownie zdecydowała się podziękować wszystkim obecnym i zapowiedziała swoje starania w kierunku kontynuacji działań na rzecz seniorów. Poczynione zostały także inne plany: wszyscy obecni zostali zaproszeni na przyszłoroczne obchody urodzin najstarszego z pionierów, pana Tadeusza Stodolniaka, który może poszczycić się już teraz osiągnięciem pięknego wieku –  99 lat! Spędziliśmy wspólnie jeszcze kilka pełnych refleksji chwil nad filiżankami kawy, po czym nadszedł czas pożegnania i rozstaliśmy się, przepełnieni pozytywną energią i z poczuciem dobrze wypełnionego zadania.

 Z roku na rok wspólne wyjazdy sprawiają nam wszystkim coraz większą przyjemność, w miarę wzajemnego poznawania się. Wolontariusze uczą się, czego oczekują od nich seniorzy, seniorzy zaś czują satysfakcję z pełnienia roli osób przekazujących swoje doświadczenia, a także z tego, że ktoś o nich pamięta i stara się nimi opiekować. Miejmy nadzieję, że siła, która pcha nas do działania na rzecz ochrony historii i jej świadków będzie w nas żywa jeszcze przez długi czas, a organizatorom, pionierom i dzieciom wojny życzymy zdrowia – by przez następne lata pozostawali w dobrej kondycji. Są przecież nam, młodym, bardzo potrzebni!

Foto: Zbigniew Wójcik

Accessibility