Site Overlay

Ogłoszenie o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Fundacji Czysta Woda z siedzibą w Gorzowie Wlkp.: 

Likwidator FUNDACJI CZYSTA WODA z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. 30 stycznia 29, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447254 podaje do publicznej informacji, że Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 08.02.2023 r. postanowił rozwiązać Fundację Czysta Woda i otworzyć jej likwidację.   W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Fundacji, aby w terminie 3 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłaszali swoje wierzytelności na adres likwidatora Fundacji: Krzysztof Kłonowski, ul. Chopina 52, bl. 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Skip to content