Site Overlay

O NAS

Fundacja Czysta Woda znajduje się w Gorzowie Wlkp., w województwie lubuskim w Polsce, została założona aby pomagać ludziom oraz środowisku naturalnemu w tych coraz trudniejszych czasach.

Od wielu lat jako Niezależna Radna Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dokonuję wielu inicjatyw m.in. organizację festynów
i wakacyjnych wypoczynków dla dzieci oraz młodzieży z rodzin ubogich i społecznie wykluczonych w ośrodku im. Brata Krystyna w miejscowości Długie, współorganizuję świąteczne paczki żywnościowe i wyprawki szkolne dla ww.,
a w latach ubiegłych i obecnie w styczniu będę współorganizować kilkanaście kolejnych inicjatyw Jerzego Owsiaka ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

W celu zwiększenia możliwości oraz efektywności tych działań została powołana Fundacja Czysta Woda. Jak sama nazwa
i jej logo jednoznacznie informują o intencjach , przesłaniu i metodach działania, fundacja chce być przydatna tym którzy potrzebują pomocy, tak jak czysta woda jest niezbędna do życia i ponad podziałami.

Motto fundacji ,, Szacunek, Równość, Wiara w Siebie i Godność ‘’mówi samo za siebie.

 

Skip to content