Site Overlay

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Fundacja Czysta Woda w 2019 roku realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy o z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Pomoc prawna będzie realizowana przez Fundację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zakres nieodpłatnej pomocy:

  1. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktów NPP:

  1. punkt nr 1 ul. Teatralna 26 w godzinach:

– poniedziałek 7:30-11:30,

– wtorek 7:30-11:30,

– środa 7:30-11:30,

– czwartek 7:30-11:30,

– piątek 7:30-11:30,

Porad udziela radca prawny Małgorzata Duliniec.

  1. punkt nr 2 ul. Teatralna 26 w godzinach:

– poniedziałek 11:30-15:30,

– wtorek 11:30-15:30

– środa 11:30-15:30

– czwartek 11:30-15:30

– piątek 11:30-15:30

Porad udziela radca prawny Ada Rój.

  1. punkt 3 ul. Sikorskiego 5 (budynek tzw. Lamus) w godzinach:

– poniedziałek 15:30-19:30,

– wtorek 15:30-19:30,

– środa 15:30-19:30,

– czwartek 15:30-19:30,

– piątek 15:30-19:30,

Porad udziela radca prawny Karolina Berdowska.

Fundacja prowadzi również porady drogą mailową: fundacjaczystawoda@gmail.com

Freepik via Freepik

Skip to content