Site Overlay

Tekst do odczytu maszynowego

Nieodpłatna pomoc prawna

Fundacja Czysta Woda realizuje. W Gorzowie Wlkp. Wielkopolskim realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększaniu świadomości prawnej społeczeństwa.

Pomoc prawna udzielana jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30 oraz od 15:30 do 19:30 przy ul. Wawrzyniaka 4 ((skrzyżowanie ulic Wawrzyniaka oraz Śląskiej).

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać może każda osoba, która nie jest w stanie samodzielnie ponieść takich kosztów i złoży w tym przedmiocie oświadczenie.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą z pomocy możesz skorzystać jeżeli w ostatnim roku nie zatrudniałeś pracowników.

W ramach porady prawnej:

 • Zostaniesz poinformowany o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących Ci uprawnieniach lub spoczywających na Tobie obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskażemy Ci sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego.
 • Sporządzimy projekt pisma wszczynającego postępowanie.
 • Sporządzimy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Poinformujemy Cię o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zapisy na porady odbywają się:

telefonicznie pod numerem: 957355909:

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30
  • we wtorki w godz. 7:30-16:30
  • w piątki w godz. 7:30-14:30
 • za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy ,
 • oraz jeżeli doświadczasz problemów w komunikowaniu się, mailowo na adres wss@um.gorzow.pl
Zdjęcie: Freepik via Freepik
Skip to content