Site Overlay

Świąteczne paczki 2020

Inaczej niż zwykle, w mniejszym gronie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, prezes Fundacji „Czysta Woda” Grażyna Wojciechowska spotkała się z darczyńcami, sponsorami i przyjaciółmi fundacji. Podziękowała za wyjątkowy rok, okazane wsparcie i zapewniła o kontynuacji działań w przyszłym roku.

W spotkaniu wzięli udział prezydent miasta Jacek Wójcicki, wiceprezydent Małgorzata Domagała oraz przewodniczący gorzowskiej Rady Miasta Jan Kaczanowski.

Byli też partnerzy fundacji, m.in., Augustyn Wiernicki – szef Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, prezes „Stali Gorzów” Marek Grzyb, dyrektor II LO Tomasz Pluta, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabela Jankowska, szefowa Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Kulczycka i Eliza Rudnicka, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych gorzowskiego magistratu.

Spotkanie wigilijne to tradycja. Co roku prezes fundacji przygotowuje uroczyste spotkanie z artystyczną oprawą dla gorzowskich pionierów, ich potomków i dzieci wojny. Uczestniczą w nim również partnerzy fundacji i przedstawiciele władz miasta.

W tym roku, z uwagi na obostrzenia epidemiczne, spotkanie miało inny charakter, mniej formalny i w mniejszym gronie. Udział w nim wzięli partnerzy fundacji, sponsorzy i przedstawiciele Urzędu Miasta, z którymi fundacja współpracuje na co dzień.

Radna Grażyna Wojciechowska podziękowała za pomoc i wsparcie, przekazała na ręce darczyńców drobne upominki.
 Najważniejsze jednak świąteczne dzieło fundacji zostało zrealizowane. Do ponad 100 osób trafiły paczki żywnościowe. Odbiorcami są Dzieci Wojny i pionierzy Gorzowa.

Autor: Marta Liberkowska
Wydział Promocji i Informacji
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Skip to content