Site Overlay

I Konferencja Młodzieży 2013

„Wakacje wolne od przemocy, dopalaczy, narkotyków, alkoholu, prostytucji AIDS”.
Konferencja odbyła się 22.05.2013 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 21 im. Orląt Lwowskich, ul. Taczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.W konferencji wzięło  udział 200 uczniów klas gimnazjalnych ZS Nr 21 oraz Rada Rodziców, nauczyciele i zaproszeni goście.Biorąc pod uwagę sytuację dnia dzisiejszego, gdzie spotykamy się z dużą falą przemocy, różnych zagrożeń  dla zdrowia i życia współczesnej młodzieży, Fundacja Czysta Woda w partnerstwie z ZS Nr 21 oraz Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. postanowiła w formie pilotażowej dotrzeć z wiedzą specjalistyczną do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego miasta.Cieszymy się, że nasze zaproszenie do wygłoszenia specjalistycznych referatów przyjęli tak znakomici  wykładowcy, których gościć będziemy podczas konferencji.
Program konferencji który miał miejsce w 2013 roku:
Moderator – mgr Jolanta Szynkarczuk.
12.00 – 12.10 Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości.
– mgr Grażyna Wojciechowska Prezes Fundacji Czysta Woda, Niezależna Radna Rady Miasta

Gorzowa Wlkp.
12.10 – 12.30 Przemoc w rodzinie i szkole – fizyczna, psychiczna, seksualna.
– dr Anita Dziedzic-Kucharska – Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba”
w  Zielonej Górze.
12.30 – 12.45 zagrożenia powodują: dopalacze, narkotyki, alkoholizm?
– mgr Mirosław Łoński
12.45 – 13.00    Problem prostytucji wśród dziewcząt i chłopców, który powoduje zagrożenie zarażeniem HIV i zachorowaniem na AIDS.
– mgr Jolanta Staciwa
13.00 – 13.15  Zmuszanie młodzieży do uzależnień od narkotyków i prostytucji, które w konsekwencji prowadzą do dramatów ludzkich.
– Właściciel najbardziej znanego w Europie Biura Detektywistycznego „Rutkowski”. Były Poseł na

Sejm RP i do Europarlamentu. Działający w Sejmie RP w Komisji Spraw Wewnętrznych Administracji, sprawujący wiele funkcji publicznych, dbający o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju.
13.15 – 13.45 Przerwa muzyczna:
– Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. wykonają pokaz udzielania pierwszej  pomocy w teorii i praktyce.
– Jak obronić się przed napastnikiem? Pokaz w wykonaniu zawodników sekcji judo i ju-jitsu trenera Grzegorza Biegańskiego z Klubu Sportowego JAMNIUK Gorzów Wlkp.
13.45 – 13.55 Na czym polega praca Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.? Programy walki z w/w zagrożeniami.
– mł. asp. Kinga Smilgin z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.
13.55 – 14.05 Jakie konsekwencje prawne i jakie wyroki orzekają sądy za przestępstwa popełnione w związku z w/w zagrożeniami?
– sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Alina Czubieniak
14.05 – 14.15 Gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach?
– mgr Monika Kucharska psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej
14.15 – 14.25           Podsumowanie i zakończenie konferencji
– mgr Grażyna Wojciechowska Prezes Fundacji Czysta Woda, Niezależna Radna Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
14.25 – 14.45 Występ zespołu wokalnego „OK” z Zespołu Szkół Nr 21

Stoiska:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
Powiatowa Stacja Sanitarno-   Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
– Stoiska z ulotkami i materiałami  przedstawiającymi w/w zagrożenia.
2. Medyczne Studium Zawodowe.
– Nauka udzielania dla gimnazjalistów pierwszej pomocy w teorii i w praktyce.
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
–  Stoisko z ulotkami, konsultacje.
4. Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji JAMNIUK, sekcja judo i ju-jitsu – Prezes Grzegorz Biegański.

W konferencji biorą udział:
1. Krzysztof Rutkowski Biuro Detektywistyczne Security-Service sp. z o.o
2. Obsługa medialna – Studio BOLERO – Zbigniew Wójcik
3. Akademia Muzyki i Promocji DE-MOLL – Dariusz Glapa

Galerię zdjęć z całej konferencji  można oglądać tutaj.

Skip to content