Site Overlay

XI Konferencja Kobiet Gorzów Wlkp. 2016

Fundacja „Czysta Woda” wraz z Prezes Grażyną Wojciechowską, już po raz jedenasty, w dniu 5 marca br. zorganizowała w Filharmonii Gorzowskiej konferencję kobiet, która w tym roku odbyła się pod hasłem ,,Gorzowianko 2016 – Jaka jesteś?”.Konferencję Patronatem Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak i Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. – Jacek Wójcicki. Gośćmi konferencji m.in. byli: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w swoim wystąpieniu przedstawiła co rząd może zrobić dla kobiet., posłanki  prof. Alicja Chybicka i Krystyna Sibińska oraz Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, która zaprezentowała co Urząd Marszałkowski może zrobić dla lubuszanek oraz Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., który przybliżył co może Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. zrobić dla gorzowianek. Konferencji towarzyszyły wystawy, pokazy, prelekcje
i koncerty.Swoje stoiska prezentował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet ,,Baba’’ w Zielonej Górze, Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne ,,Słowianka’’ Sp. z o.o., Medyczne Studium Zawodowe
w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Gorzowie Wlkp., Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Beauty Center, Liceum Plastyczne prezentujące prace konkursowe ,,GORZOWIANKO 2016 – Jaka jesteś?’’, FM Group Polska, Gongi Tybetańskie. Na stoiskach prezentowane były  publikacje biuletyny, albumy, przewodniki, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne promujące Województwo Lubuskie.
Jednym z prelegentów była Adriana Szklarz – autorka książki pt. „Kobieta z męskim sercem”, która przedstawiła relacje człowieka chorego z otoczeniem. Opowiedziała też, jak według niej powinna sobie radzić w życiu codziennym osoba niepełnosprawna, którą ona także jest. Natomiast prof. Alicja Chybicka przybliżyła problem choroby nowotworowej, jakie są jej pierwsze objawy, co robić dalej oraz jak postępować w przypadku ich zauważenia, szczególnie dużą uwagę zwróciła na symptomy tej choroby u najmłodszych dzieci.
Pani dr Anna Czekirda, rektor WSB w Gorzowie Wlkp.  przedstawiła badania statystyczne na przykładzie Gorzowa Wlkp. dotyczącą kobiet oraz niepokojącą tendencję jaka według statystyk ma zaistnieć do 2050 roku. Pani dr Anita Kucharska – Dziedzic wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba na przykładach wierszy Wisławy Szymborskiej przedstawiła Kobietę naszych czasów.
Dr n. med. Magdalena Wawrzyńska adiunkt na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu scharakteryzowała chorobę niedokrwienną serca, czynniki wpływające na chorobę niedokrwienną serca, przedstawiła przebieg zawału serca oraz jego zapobieganie, ukazane również zostały dane statystyczne. Pani adiunkt opisała również tzw. złotą godzinę, która ratuje życie ludzkie i nie pozostawia trwałych uszkodzeń w mózgu i ciele.
Pani Katarzyna Szczudrawa zaprezentowała kreowanie wizerunku kobiety sukcesu oraz jaki wpływ ma postawa na stosunki międzyludzkie.
Swoją wiedzą podzielił się również stylista i wizażysta Przemysław Janus właściciel firmy Beauty Center omawiając ochronę zdrowia i urody.
W trakcie kongresu wystąpił znany tenor poznański Bartosz Kuczyk, para baletowa, a także młodzi utalentowani Gorzowianie.
Duży udział w sprawnym przebiegu Konferencji mieli nauczyciele, opiekunowie
i wolontariusze z Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Liceum Plastycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego.
Wszystkim nauczycielom, opiekunom wolontariuszy serdecznie dziękujemy za duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie.
Ogromne podziękowania należą się również Prezesowi Fundacji Ad Rem Kamilowi Czerwińskiemu za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej podczas Konferencji przez wolontariuszy Fundacji Ad Rem oraz Czysta Woda na rehabilitację 24 letniego gorzowianina Michała Kopiec, który uległ wypadkowi pełniąc obowiązki ratownika WOPR na obozie harcerskim.
Dziękujemy również Prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp. Augustynowi Wiernickiemu za pomoc w organizacji poczęstunku podczas
XI Konferencji Kobiet.

Wielkie wyrazy szacunku i podziękowania składamy na ręce Pana Jacka Wójcickiego Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  oraz Pani Elżbiecie Annie Polak  Marszalek Województwa Lubuskiego jak również parterom XI Konferencji Kobiet, Stanisławowi Owczarkowi Dyrektorowi Izby Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej, Adrianie Hodarcewicz Dyrektor CEA Filharmonia Gorzowska za pomoc finansową w organizacji
XI Konferencji Kobiet pod hasłem ,,GORZOWIANKO 2016 – jaka jesteś?”

Galerię zdjęć z całej konferencji  można oglądać tutaj.

Skip to content