Site Overlay

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wielkopolskim

Miejsce świadczenia pomocy prawnej:

ulica Warzywniaka 4 (skrzyżowanie ulic Wawrzyniaka oraz Śląskiej)

Dni i godziny świadczenia pomocy prawnej

 1. Poniedziałek   11:30-15:30                 15:30-19:30
 2. Wtorek            11:30-15:30                15:30-19:30
 3. Środa              11:30-15:30                 15:30-19:30
 4. Czwartek        11:30-15:30                15:30-19:30
 5. Piątek              11:30-15:30                15:30-19:30

Jak się zapisać na poradę?

 1. Telefonicznie: 957355909:
  1. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30
  1. we wtorki w godz. 7:30-16:30
  1. w piątki w godz. 7:30-14:30
 2. online za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy ,
 3. mailowo na adres wss@um.gorzow.pl jeżeli doświadczasz problemów w komunikowaniu się

Kto może skorzystać?

 • Każdy kogo nie stać na samodzielne pokrycie kosztów prawnika i złoży oświadczenie o swojej sytuacji materialnej.
 • Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jaką pomoc możesz uzyskać w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej?

 1. Poinformujemy Cię o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących Ci uprawnieniach lub spoczywających na Tobie obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 2. Wskażemy Ci sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego.
 3. Sporządzimy projekt pisma wszczynającego postępowanie.
 4. Sporządzimy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 5. Poinformujemy Cię o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Zdjęcie: Freepik via Freepik
Skip to content