Site Overlay

Grażyna Wojciechowska

Grażyna  Wojciechowska, była silną postacią i osobowością obdarzoną ogromną  wrażliwością na piękno, a w sposób szczególny na ludzką  krzywdę i niesprawiedliwość. Po przejściu na emeryturę realizowała  swoją pasję działania  na rzecz drugiego człowieka i założyła Fundację Czysta Woda. Prowadziła  fundację, poprzez którą  pomagała drugiemu człowiekowi.
Mówiła, że każdy ma do spełnienia  zadanie, zgodne ze swoimi predyspozycjami i każdy powinien robić  to, co kocha, niezależnie wieku. Misją Grażyny było niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.     
Pomagała, przede wszystkim, osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, starszym, ubogim, chorym, których należy wspierać  w codziennych sprawach. Stąd te wszystkie konferencje, festyny, warsztaty, spotkania…, to wszystko na rzecz tych osób. Grażyna miała przede wszystkim ogromną satysfakcję i radość z niesienia pomocy. To wartości, których  nie kupi się za żadne  pieniądze.       
Jako były nauczyciel kochała  młodzież. Czerpała energię od młodych ludzi z pasją, dlatego prowadziła wiele działań  edukacyjnych, skierowanych do młodzieży, mówiących o korzeniach,  z których się wywodzą oraz problemach
i zagrożeniach  w ich wieku. Dlatego organizowała warsztaty  m.in. o wielokulturowości, „stop narkotykom i przemocy”, itp. Od wielu lat przygotowywała, korzystając z pomocy wielu darczyńców, w okresie przedświątecznym paczki żywnościowe dla uczniów i rodzin potrzebujących wsparcia, jak również wyjazdy  weekendowe i bezpłatne wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe na Długie dla wolontariuszy, pracujących na rzecz innych.
Ciepłą, rodzinną atmosferę, potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi wyniosła  z domu rodzinnego. To w nim rodzice pomagając innym, wszczepili w nią bezinteresowność i zasadę, że nigdy nie można odmówić pomocy potrzebującemu. „Ile dasz od siebie i pomożesz, los ci podwójnie odda”. Jej częstym apelem do wszystkich było: „Nie chcesz pomóc? Nie przeszkadzaj”.

Skip to content