Site Overlay

Dzień Edukacji Narodowej

76 gorzowskich szczególnie wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół otrzymało w środę, z rąk prezydenta Jacka Wójcickiego, nagrody i drobne upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Zdaję sobie sprawę z tego, że codziennie zmagają się Państwo z trudnymi wyzwaniami i przeciwnościami losu, ale robicie to wszystko, aby nadać rzeczywistości nowe barwy i kształty, aby nasi uczniowie zdobywali nowe umiejętności i nie bali się wejścia w dorosłe życie – powiedział prezydent Gorzowa.

Dziękując Państwu za ogromny trud włożony w edukację młodego pokolenia oraz niesamowite zaangażowanie, życzę przede wszystkim zdrowia i energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć – dodał.

Życzę Państwu zadowolenia z sukcesów swoich wychowanków, którzy stają dziś przed zupełnie innymi wyzwaniami niż ich starsze pokolenia. Życzę im, aby dzięki Wam, drodzy Państwo, trafnie odczytywali zmiany cywilizacyjne i potrafili na nie reagować – powiedział Jacek Wójcicki.

Podczas uroczystości pięciu  nauczycieli otrzymało złotą odznakę ZNP, wręczono również Odznakę za 50 lat przynależności do Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego. Otrzymała ją radna Grażyna Wojciechowska. To wyjątkowe wyróżnienie. Odznaka za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego została ustanowiona z okazji jubileuszu 100-lecia ZNP i począwszy od 2005 r. jest nadawana corocznie członkom Związku po osiągnięciu 50-letniej przynależności do ZNP. Odznakę nadaje Zarząd Główny ZNP na wniosek Zarządu Oddziału, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu Okręgu. Odznaka jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości oraz ważnych wydarzeń związkowych. Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP. Radnej Grażynie Wojciechowskiej Odznakę wręczyła szefowa gorzowskiego ZNP Barbara Zajbert. 

Uroczystość zakończył pokaz umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Komisja ds. przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych rozpatrzyła 85 wniosków, nagrody otrzymało 76 pedagogów. Na nagrody przeznaczono 262 800 zł. Lista odznaczonych w załączniku.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku. Upamiętnia rocznicę powstania 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji

Fot. Łukasz Kulczyński

Skip to content