Site Overlay

,,Ocalić od zapomnienia’’ – integracyjne warsztaty międzypokoleniowe 2017

,,Ocalić od zapomnienia’’ – integracyjne warsztaty międzypokoleniowe 2017

W dniach 28  – 30 września br. w ramach projektu ,,Ocalić od zapomnienia’’  fundacji Czysta Woda wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniego im. Brata Krystyna, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zorganizowały został trzydniowy wyjazd dla Pionierów Gorzowa oraz Dzieci Wojny do Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w miejscowości Długie. Warsztaty wyjazdowe zorganizowane zostały dla  120-osobowej grupy seniorów oraz 30 – osobowej grupy młodzieży wolontariackiej z ZS Elektrycznych, ZS Ekonomicznych im. S.Starzyńskiego oraz II LO im. Mari Skłodowskiej Curie, pomagającymi w sprawnej realizacji wyjazdu. Opiekunem wolontariuszy była Zuzanna Kuźminska. W trakcie warsztatów prowadzone były różnego rodzaju działania animacyjno – rekreacyjne i kulturalne, m.in. wspólne spacery po okolicy, ognisko ze wspólnym śpiewem, prelekcja filmowa zakończona dyskusją, mające na celu wzajemne poznanie się uczestników programu i nawiązanie pozytywnych relacji. Zrealizowano z trzy bloki warsztatów tematycznych, związanych z wymianą doświadczeń pomiędzy pokoleniami:

I warsztat – „Historia Pionierów i powojennego Gorzowa” – w trakcie warsztatu seniorzy opowiadali młodzieży, jak wyglądało miasto po wojnie, jak na obcej ziemi organizowali miejską administrację, z jakimi problemami zmagali się osiedlając Gorzów.

II warsztat – „Komunikacja interpersonalna kiedyś, dziś i w przyszłości”
w trakcie warsztatu jego uczestnicy porównali sposoby komunikacji interpersonalnej XX
i XXI wieku; osoby starsze opowiadały o sposobach i technikach komunikacyjnych za czasów ich młodości (listy, telegramy, pierwsze telefony), natomiast młodzi ludzie przybliżali Pionierom współczesną technikę w tym zakresie (Internet, portale społecznościowe, e-maile, telefony komórkowe, smartfony, itp.). Następnie w podziale na międzypokoleniowe grupy uczestnicy warsztatów zastanawiali się, jak komunikacja interpersonalna może wyglądać za 50 lat. Swoje wyobrażenie przedstawili w formie pracy plastycznej. Każda z grup zaprezentowała i omówiła swoją pracę plastyczną pozostałym uczestnikom warsztatów.

III warsztat – „Fotografia z przeszłości” – w trakcie warsztatu osoby starsze opowiadały młodym ludziom, jak wyglądały kiedyś różne sfery życia, w co się najchętniej ubierano? jak wyglądała nauka w szkole? w jaki sposób spędzano wolny czas?
Oba pokolenia zastanawiały się także nad tym, co się zmieniło, jak to wygląda teraz?
Na warsztaty uczestnicy przygotowali się, zabierając ze sobą stare zdjęcia dokumentujące różne okresy ich życia. Warsztaty były także okazją do zaprezentowania młodzieży przywiezionych ze sobą fotografii i opowieści „z tamtych lat”. W trakcie zajęć kręcony był film dokumentalny oraz powstała dokumentacja fotograficzna. Trwałym efektem projektu będzie reportaż i książka, pokazujący gorzowską sagę – historię miasta, w tym działalność Dzieci Wojny, Pionierów i współczesnych młodych wolontariuszy.

Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywności animacyjno – kulturalnej osób starszych – Pionierów miasta Gorzowa Wlkp. oraz Dzieci Wojny, wzrost kompetencji do uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym miasta oraz integracja międzypokoleniowa. Planowane działania mają się przyczynić do nawiązania dialogu, wymiany doświadczeń między grupą seniorów a młodzieżą wolontariacką – uczniów gorzowskich szkół.
W ramach działania planowane są trzydniowe warsztaty wyjazdowe 120-osobowej grupy seniorów oraz 30 – osobowej grupy młodzieży wolontariackiej do Ośrodka Kolonijnego
w m. Długie. W trakcie warsztatów prowadzone będą różnego rodzaju działania animacyjno – rekreacyjne i kulturalne, m.in. wspólne spacery po okolicy, ognisko ze wspólnym śpiewem, prelekcja filmowa zakończona dyskusją, mające na celu wzajemne poznanie się uczestników programu i nawiązanie pozytywnych relacji. Ponadto zaplanowano trzy bloki warsztatów tematycznych, związanych z wymianą doświadczeń pomiędzy pokoleniami.

Wojciech Woźniak

Fundacja Czysta Woda

Fot. Lubomir Fajfer

Galerię zdjęć z warsztatów  można oglądać tutaj.

 

Skip to content