Site Overlay

Spotkanie pokoleń w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia…”

W dniach 12 -15 września br. w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia…” Prezes Fundacji Czysta Woda Grażyna Wojciechowska wraz z partnerami: Fundacją „Ad Rem” oraz Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie, zorganizowała czterodniowy wyjazd dla Pionierów Miasta Gorzowa Wlkp. oraz seniorów do Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w miejscowości Długie. Udział wzięły 63 osoby łącznie z 10 wolontariuszami – uczniami ZSE, pomagającymi w sprawnej realizacji bogatego programu wyjazdu. Opiekunem wolontariuszy z ramienia szkoły była Pani Zuzanna Kuźmińska.

Celami projektu było:

– ocalenie od zapomnienia trudu odbudowy polskiego Gorzowa Wlkp. oraz zabezpieczenie przed utratą ciekawych ludzkich historii i wspomnień,

– zorganizowanie i przeprowadzenie wywiadów ze świadkami historii, czyli pionierami Gorzowa Wlkp.

– podtrzymywania więzi międzypokoleniowych poprzez przypominanie dramatycznych losów wojennych uczestników wyjazdu,

– propagowanie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych,

– krzewienie prawidłowych nawyków zdrowotnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym,

– zapewnienie pionierom, seniorom i młodzieży ciekawej i pożytecznej alternatywy spędzania wolnego czasu.

szerzenie idei wolontariatu drogą pracy ukierunkowanej na osoby starsze wiekiem.

Historia polskiego Gorzowa Wlkp. rozpoczęła się wraz z zakończeniem II wojny światowej w 1945 r. W związku z tym, iż polska obecność na tych ziemiach jest stosunkowo krótka i niewiele w niej polskich śladów, postanowiliśmy pielęgnować pamięć o Polakach, którzy rozpoczęli nowy etap
w dziejach Gorzowa Wlkp. Dlatego zdecydowaliśmy się zebrać wspomnienia polskich osadników Gorzowa Wlkp. Powinno ono stać się inspiracją do rozważań, wspomnień i pielęgnowania polskości przez różne pokolenia mieszkańców.

Głównymi punktami programu w poszczególnych dniach wyjazdu było:

12.09.2016r. (poniedziałek)

– zapoznanie uczestników wyjazdu  przez Panią Grażynę Wojciechowską Niezależną Radną Miasta Gorzowa Wlkp. z celami przedsięwzięcia i szczegółowym programem pobytu,

– przedstawienie przez Pana Augustyna Wiernickiego – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Bliźniego im. Brata Krystyna, pomagającego potrzebującym i promującego patriotyzm ciekawej historii Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w miejscowości Długie,

– spotkanie z Panem Jackiem Wójcickim – Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp., który m. in. wyeksponował zasługi PIONIERÓW Miasta Gorzowa Wlkp. w krzewieniu polskości oraz ich rolę

w kształtowaniu patriotycznych postaw młodego pokolenia oraz podkreślił znaczenie pierwszych lat powojennych, kiedy to w Polsce w nowej politycznej rzeczywistości spotkali się rodacy
z różnych zakątków Europy i jednocząc się w pracy przy odbudowie wojennych zgliszczy zapewniali lepszy start następnym pokoleniom gorzowian.

– wysłuchanie wykładu Profesora Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego nt. historii Gorzowa Wlkp. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż historia polskiego Gorzowa rozpoczęła się wraz z zakończeniem II wojny światowej w 1945 r. W związku z tym warto pielęgnować pamięć
o Polakach, którzy rozpoczęli nowy etap w dziejach naszego miasta i zebrać wspomnienia polskich osadników na tym terenie. Zbiór ten w formie książki lub filmu powinien stać się inspiracją do rozważań, wspomnień i pielęgnowania polskości przez młodsze pokolenia mieszkańców Gorzowa.

– spotkanie z Panem Stanisławem Jodko – Dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie z włodarzami zakończyła sesja zdjęciowa z udziałem uczestników i gości.

13.09.2016r. (wtorek)

– wysłuchanie prelekcji na temat współczesnych zagrożeń młodego pokolenia przygotowanych przez Pana Łukasza Krzeszowskiego – specjalisty terapii uzależnień oraz Pana Tomasza Manikowskiego – instruktora terapii uzależnień,

– biesiada patriotyczna przy pomniku „ORŁA BIAŁEGO” połączona z wysłuchaniem prelekcji Pana Augustyna Wiernickiego nt. Pięciu Prawd Polaków spod znaku Rodła i ich uniwersalnego przesłania oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

14.09.2016r. (środa)

– projekcja filmu dokumentalnego o pionierkach Gorzowa „Moje Miasto, czyli jak kobiety Gorzów budowały”. Dokument Małgorzaty Wrześniak,

– wysłuchanie prelekcji Anny Jankowskiej – „Jak dbać o zdrowie”,

– spotkanie przy pomniku „ORŁA BIAŁEGO” pod hasłem: „Wrzesień miesiącem pamięci” wypełnione dramatycznymi wspomnieniami uczestników wyjazdu poświęconymi walce na różnych frontach wojny o wolną i niezależną Polskę.

15.09.2016 r. (czwartek)

– zwiedzanie kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Króla z ołtarzem letnim,

– powrót do Gorzowa, gdzie na uczestników wyjazdu czekała miła niespodzianka w postaci pamiątkowego zdjęcia – podarunku od Pana Jacka Wójcickiego – Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

W efekcie działań projektowych, jak zapowiedziała Pani Grażyna Wojciechowska, powstanie film
o gorzowskich pionierach. Nakręceniem materiału filmowego w czasie wyjazdu zajmowała się ekipa złożona z zawodowca – Pani Małgorzaty Wrześniak i amatorów, uczniów ZSE Wojciecha Niekrasza i Mariusza Sulikowskiego. Losy Pionierów przedstawione niebawem w postaci filmu dokumentalnego pozwolą młodemu pokoleniu lepiej poznać korzenie swoich przodków oraz przyczynią się do wzrostu szacunku wobec starszego pokolenia.

Galerię zdjęć z całej konferencji  można oglądać tutaj.

Skip to content